Remark Hızlı Değerlendir

Remark Hızlı Değerlendir, anketleri tablolaştırmak ve testleri notlandırmak için kullanabileceğiniz dahili bir inceleme paketidir. Bu yazılım pek çok standart rapor sunar. Raporlar, kullanıcı tanımlı başlıklar, renkler, yazı biçimleri ve grafikler kullanılacak şekilde kişiselleştirilebilir.

Bir anket için öğe inceleme, öğe istatistikleri veya çapraz tablo gibi raporlar kullanarak sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Testleri yönetirseniz yazılım, notlandırmayı otomatik olarak yapar. Testler için cevap anahtarı, not aralığı, belli bir öğrenme maddesini ölçmek için öğrenme hedeflerini, başarı karşılaştırma skorlarını ve diğer seçenekleri belirleyebilirsiniz ve devamında, yazılım testi notlandırır ve öğe incelemesine ait istatistik ve grafikleri, frekans dağılımını, öğrenci notlarını ve pekçok diğer test istatistiğini otomatik olarak çıkarır. Remark Hızlı İstatistikler aynı zamanda basılıp öğrenciye sunulabilecek bir not raporu da oluşturabilir.

Anket Değerlendirmenin Önemli Noktaları:

 • Hızlı ve kolay değerlendirme. Kolay Anket’i kullanarak standart raporları tek tıklamayla hızlıca oluşturabilirsiniz.
 • Kişiselleştirilebilir raporlama. Anket inceleme sürecini, ortalama belirlemek için soru grupları oluşturma, konulmuş hedeflerle kıyaslama ve soruları ağırlıklandırma gibi özelleştirmek için Anket Sihirbazı’nı kullanın.
 • Veri karşılaştırma. Anket yanıtlarını, very altkümeleriyle karşılaştırın.
 • Veri filtreleme. Belli bir kritere uygun verileri otomatik olarak filtreleyin ve filtrelere uygun raporlar oluşturun (ör. Bir konferansı değerlendiriyorsanız, raporları oturumlara gore gruplayın).
 • UD (uygulanabilir değil) yanıtları hariç tutabilme özelliği. Eğer yanıt seçenekleriniz uygulanabilir değil şeklinde bir seçenek içeriyorsa (ör: katılıyorum, katılmıyorum, uygulanabilir değil) ve birisi UD’yi seçerse bu yanıtı istatistiklerden hariç tutabilir, isterseniz kaç kişinin UD yanıtını seçtiğini de görebilirsiniz.
 • Elle yazılmış yorumlar. Yanıt Raporu, elle yazılmış bütün yanıtları kolay okunabilir bir raporda gösterir.

Hesaplanan İstatistikler:

 • Her bir öğe için hesaplananlar: Ortalama, Değişim, Standart Sapma, Standart Hata, Asgari, Azami, Aralık, Medyan, Çarpıklık, Sivrilik, T-Değeri, Yüzde, Güven Aralığı
 • Her bir cevap seçeneği için Remark Quick Stats tarafından hesaplananlar: Frekanslar, Yüzdeler, Geçerli Yüzdeler
 • Karşılıklı Tablolar

Anket Raporları:

 • Öğe İnceleme Raporu – Soru bazında cevap seçeneği frekansı bilgisi. (İhtiyaçlarını karşılayacak dört farklı versiyonu vardır.)
 • Öğe İstatistikleri Raporu – Her bir soru için tanımlayıcı istatistiki bilgi görüntüler. İsatistikler, istediğiniz kısımları gösterip gizleyebilmeniz için gruplar halinde gösterilir.
 • Karşılıklı Tablo Raporu – Tek bir tabloda iki farklı soruyla ilgili bilgileri göstererek aynı anda iki soruya ait yanıtları inceleyebilmenizi sağlar.
 • Karşılaştırılabilir Öğe Raporu – Ankete katılanların sosyal farklılığına gore performans karşılaştırması yapar. Verideki soruları baz alarak her bir soru için bireysel raporları gösterebilir (ör: ders değerlendirme anketinde öğretmen, kurs, vb bazından raporlama yapabilirsiniz)
 • Soru Ortalama Raporu – Tablolaştırılmış her bir soru için ortalamayı sunar, her bir soru için performansı görebilirsiniz.
 • İnceleme Grup Raporu – Her bir soru için genel incelemeyi, gruplara yerleştirilmiş soruların incelemesiyle birlikte sunar. Soru grupları, ilgili soruların incelemelerini görüntülemek için kullanılabilir (ör: ders değerlendirme anketinde, öğretmene ait soruları bir soru grubu olarak görüntüleyebilirsiniz)
 • Yanıt Raporu – Genellikle açık uçlu soruları raporlamak için kullanılır.

Test Değerlendirmede Öne Çıkanlar:

 • Kolay ve hızlı test değerlendirme. Kolay Notlandırma kullanarak cevap anahtarını diğer yanıt kağıtlarıyla birlikte yükleyin, bir tuşa basın ve raporlar üretilecektir.
 • Kapsamlı test notlandırma. Daha ileri seviye notlandırma için bir Notlandırma Sihirbazı size, bir cevap anahtarı oluşturmada (çok cevaplı soruları da dahil ederek), not ölçeği çıkarmada, soru puanları girmede, şart koşulan standartlarla kıyaslamak üzere öğrenme hedefleri koymada, kıyaslama için daha once elde edilmiş puanlar girmede ve testinizle ilgili diğer bilgileri tanımlamada yardımcı olacaktır.
 • Birden fazla test sürümü. Bir testin birden fazla sürümünü, farklı cevap anahtarlarıyla notlandırın.
 • Ölçeklendirilmiş skorlar. Notlandırma sihirbazı, notlara harici bir tablodan bakıp (toplam skor, yüzde skor veya yüzde esas alınarak harici dosyadaki ölçeklendirilmiş skoru uygulayarak skoru “ölçeklendirebilmenizi” sağlar. Kişiselleştirilebilir notlandırmaya imkan verir.
 • Sosyal bilgilere gore kazanım. Raporlar, farklı sosyal özelliklere sahip öğrencilerin kazanımlarını karşılaştırabilecek şekilde hazırlanabilir.
 • Hesaplanan İstatistikler:
 1. Her bir öğe için Remark Hızlı İstatistikler’in hesapladıkları: Ortalama, Değişim, Standart Sapma, Standart Hata, Asgari, Azami, Aralık, Medyan, Çarpıklık, Sivrilik, T-Değeri, Yüzde, Güven Aralığı, P-değerleri, Nokta Çifte seri ilişkisi
 2. Her bir yanıt seçeneği için Remark Hızlı İstatistikler’in hesapladıkları: Frekanslar, Yüzdeler, Nokta çifte seri
 3. Her bir öğrenci için Remark Hızlı İstatistikler’in hesapladıkları: Toplam skor, işlenmemiş skor, not, Dev. IQ, doğru sayısı, yanlış sayısı, boş sayısı
 4. Test için Remark OMR’nin hesapladıkları: Notlandırılmış testler ve öğeler sayısı, Azami, Asgari, Ortalama, Aralık, Yüzde skorlar, Medyan, Sapma, Standart Sapma, Güven Aralığı (1,5,95,99%), KR20, KR21, Katsayı (Cronbach) Alph

Test Notlandırma Raporları

 • Öğrenci İstatistikleri Raporu – Testler için sınıf performansını görüntülemek amacıyla kullanılır. Seçime bağlı olarak öğrenme hedefleri, öznel sorular ve nesneler sorularla ilgili detayları da gösterir. Öğrencilerin başarı durumunu ve standartları karşılayıp karşılamadıklarını görmek için güzel bir rapordur.
 • Karşılaştırabilir Not Raporu – Öğrenci gruplarının performanslarını karşılaştırır. Bu rapor, bütün öğrenci alt gruplarının aynı şekilde ilerleyebildiğini gösteren GKÇY (Geride Kalan Çocuk Yok) raporlaması için etkilidir.
 • Sınıf Frekans Dağılımı Raporu – Bütün bir sınıf ve test için not dağılım raporu hazırlar. Bu rapor, sınıf performansı ile ilgili hızlı bir fikir edinmek için faydalıdır.
 • Test İstatistikleri Raporu – Test üzerinde bir bütün olarak temel istatistikler sağlar ve performansa ve temel istatistiki analizlere hızlı bir bakış atmak için faydalıdır.
 • Öğrenci Yanıt Raporu – Sınavdaki her bir öğrenci ve her bir soruyu matriks şeklinde gösterir. Bu rapor öğrenci ve not seviyesindeki performansı aynı anda görmek için faydalıdır.
 • Yoğunlaştırılmış Test Raporu – Soru bazında, çeldirici şıkları ve sınıf skor bilgilerini içeren cevap seçeneği frekans bilgisi sağlar. Bu rapor, soru ve sınıf performansını tek bakışta görmek için kullanılşlıdır.
 • Demografik Not Raporu – Öğrenci grupları arasında performans karşılaştırması yapar. Bu rapor, bütün öğrenci alt gruplarının yeterli yıllık gelişimi gösterdiğini garanti altına alarak özellikle GKÇY (Geride Kalan Çocuk Yok) raporlamasında kullanılır.
 • Öğe İnceleme Raporu – Soru bazında cevap frekans bilgisi sağlar, soru geçerliliğini doğrulamak için kullanışlıdır. Öğe İnceleme Raporu kullanarak öğrencilerin soruya nasıl yanıt verdiğini görebilirsiniz. Eğer sorunlar bulunursa (ör: soruda ifade hatası varsa), soruyu çıkarıp formları yeniden taratmaya ihtiyaç duymaksızın diğer yanıtların da doğru değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

Remark Hızlı İstatistikler’e dahil olan bir diğer özellik de Rapor Toplu İş Sihirbazı’dır. Bu sihirbaz, sadece bir kaç fare tıklamasıyla birden fazla raporu yazdırıp dışarı aktarmanızı tek bir iş haline getirmenizi sağlar. Buna ek olarak sihirbaz, raporlarınızı veri kümenizdeki üç parça bilgiye gore otomatik olarak filtreleyebilir. Veri kümenizdeki her bir değer için ayrı raporlar oluşturulacak, bud a ilgili veriyi hızlı ve verimli bir şekilde elde etmenizi sağlayacaktır.